Het bestuur van D.D.D.

 

                                                 

                                                 

 

 

 Voorzitter                           Gert Brink                      tel. 0523-266924
 Secretaris                           Lauran Hazen                 tel. 06-53487549

 Penningmeester  a.i.          Jan Siegers                     tel. 06-43234683

 Jeugdleider                        Jan Siegers                     tel. 06-43234683

 Bestuurslid                         Willy Roelofs                   tel. 0528-724492

 Bestuurslid                         Damon Winter                 tel. 06-20333160

 Bestuurslid                         Herjan Overweg              tel. 06-11980173

                                                 

Materiaalmeester Robby ter Hrmsel  
Wedstrijdleider onderlinge comp. Damon Winter tel. 0620333160
Teamleider 1e team Gert Brink tel. 0523-266924
Teamleider 2e team Lauran Hazen tei. 06-53487549
Beheerders facebook

Herjan Overweg en

Damon Winter

 
 rek. nr damclub D.D.D.

NL32 RABO

0312987633

 
 inschrijving K.v.K

05076163