Laatste Nieuws

 
                                              Afbeeldingsresultaat voor laatste nieuws
 
 
   Mei 2018
 
   De jaarlijkse feestavond is op 26 mei bij Willy Roelofs. Aanvang 19.30 uur.
 
 
 
   januari 2018
 
    Leden Zuidwolde gaan onderlinge competitie spelen bij Dedemsvaart.
 
    De damclub Zuidwolde heeft vanwege het krimpende ledenaantal besloten om te stoppen met de
    eigen onderlinge competitie. De overgebleven leden hebben zich bij Dedemsvaart aangesloten om daar aan 
    de onderlinge competitie deel te nemen. Een goede oplossing voor Zuidwolde en ook D.D.D. is blij met 
    met deze extra mensen in de onderlinge competitie.  Als team blijven de Zuidwoldigers gewoon meespelen
    in de competitie van de Drentse dambond.
 
 
    Dec. '17
   
    
 
    Arend Dekker erelid van D.D.D.
   
    Voor zijn vele verdiensten voor D.D.D. , 59 jaar lid, meer dan 20 jaar bestuurslid, de organisatie van
    het jaarlijkse Vaart & Vecht toernooi en veel andere hand en spandiensten is Arend Dekker benoemd tot erelid      van D.D.D. De bijbehorende oorkonde werd door voorzitter Gert Brink uitgereikt op het feest van de fam.        
    Dekker van hun 65 jarig huwelijk.
 
    sept. '17  
    
       
 
   Jan Meester ontvangt uit handen van voorzitter Gert Brink een beker vanwege het vijfde D.D.D.
   kampioenschap wat hij behaald heeft.
   ( kampioen '96 - '97 - '01 - '02 - '03 - '04 - '05 - '06 en '16 - '17 )
 
  aug'17
 
 
 
 Bert Aalberts ontvangt de zesde prijs bij het MTB open 2017. De andere deelnemende D.D.D. spelers,                Jan Siegers en Gert Brink eindigden respectievelijk op de plaatsen  zeventig en honderdvier.