Laatste Nieuws

 
    dec ' 17                                       Afbeeldingsresultaat voor laatste nieuws
   
    
 
    Arend Dekker erelid van D.D.D.
   
    Voor zijn vele verdiensten voor D.D.D. , 59 jaar lid, meer dan 20 jaar bestuurslid, de organisatie van
    het jaarlijkse Vaart & Vecht toernooi en veel andere hand en spandiensten is Arend Dekker benoemd tot erelid      van D.D.D. De bijbehorende oorkonde werd door voorzitter Gert Brink uitgereikt op het feest van de fam.        
    Dekker van hun 65 jarig huwelijk.
 
    sept. '17  
    
       
 
   Jan Meester ontvangt uit handen van voorzitter Gert Brink een beker vanwege het vijfde D.D.D.
   kampioenschap wat hij behaald heeft.
   ( kampioen '96 - '97 - '01 - '02 - '03 - '04 - '05 - '06 en '16 - '17 )
 
  aug'17
 
 
 
 Bert Aalberts ontvangt de zesde prijs bij het MTB open 2017. De andere deelnemende D.D.D. spelers,                Jan Siegers en Gert Brink eindigden respectievelijk op de plaatsen  zeventig en honderdvier.